Nyheter

Rådslag den 20 september

Välkommen till rådslag för En Dalamodell för offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär.

Slutrapport: Plastprojektet inom UDD

I Dalarna finns genom Dala Avfall en informell ”plastreduceringsgrupp”, där bland andra UDD ingår, med syfte att implementera aktiviteter för minskad andel fossil plast i de kommunala avfallsplanerna.

Våra val gör skillnad

”Elen kostar 45 000 kronor, dubbelt upp mot ett år sedan. Kraftfoder kostar två kronor mer per kilo, vilket gör den årliga kostnaden till 200 000 kronor.

Vad händer med UDD efter den sista februari 2023?

Med stöd från flera av länets regionala aktörer och Tillväxtverket har Upphandlingsdialog Dalarna under många år drivits i projektform. Nu planeras nästa steg till en ordinarie verksamhet efter att projektet upphör våren 2023.

Nya upphandlingsregler

Nu kommer nya, förenklade, regler att gälla för upphandling. De nya reglerna gäller för upphandlingar som påbörjas 1 februari 2022 eller senare.

Maria tog hjälp av oss och vann!

-För det första, det är ju fantastiskt med 5 timmar individuell rådgivning, kostnadsfritt, i något som kan kännas svårt, byråkratiskt och krångligt. Maria Hansson tog hjälp av vårt individuella stöd och fick uppdraget som fotograf tack vare det.