Upphandlingsdialog Dalarna

Tillsammans stärker vi Dalarna

Tillsammans stärker vi Dalarna

Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) är ett stöd för dig som kommer i kontakt med offentlig upphandling, antingen som företagare, upphandlare eller på annat sätt.

Upphandlingsdialog Dalarna har drivits som projekt under 2013-2023 med Länsstyrelsen Dalarna som projektägare och projektformen avslutades den sista april 2023. Det fortsatta arbetet genomförs nu i ett nätverk som består av upphandlingsansvariga från samtliga 15 Dalakommuner, Länsstyrelsen Dalarna och Region Dalarna. 

UDD fortsätter i reviderad storlek 2023 – Upphandlingsdialog Dalarna

Förslag till uppdragsplan från UDD Exit till UDD Enter, pdf

Nyheter

en siluett av en ungdom som räcker armarna i skyn

Inspirationsdag på temat ökad hållbar regional tillväxt

Hur kan vi med upphandling, tillsammans, skapa ökad hållbar regional tillväxt i Dalarna? Här är du varmt välkommen att tillsammans med tjänstepersoner, beslutsfattare och intressanta föreläsare identifiera svar och lösningar på den spännande fråga som är temat för dagen. Fredag 17 november i Borlänge.

Fyra personer samarbetar över ett bord med datorer och papper

Anbudskurser i Mora, Hedemora och Falun

Vill du lära dig göra affärer med det offentliga? Välkommen till ett inspirations- och kunskapsmöte som kan vara värt miljontals kronor. Oavsett om du aldrig gjort en offentlig affär eller om du redan idag gör affärer med Dalarna, eller någon annan offentlig kund, är du välkommen till Mora 7/11, Hedemora 10/11 och Falun 23/11.

Upphandlingsmyndighetens Fredrik Flodin

Hur kan politik och ledning använda inköp för att nå sina mål?

Upphandlingsutbildning för förtroendevalda och ledande tjänstepersoner inom kommun, region och Länsstyrelsen i Dalarna. Föreläsning och workshop om hur du och ni i ledande och styrande funktioner kan använda inköp som ett verktyg för att nå uppsatta mål. Falun 16/10, Smedjebacken 8/11 och Mora 10/11.

Tygpåse med äpplen, diskborste i trä

Innovativa leverantörer sökes

Förpackningar måste gå att återvinna eller användas flera gånger. I upphandlingar ställs krav som ska bidra till minskat avfall. För att få fram det krävs det att leverantörer av olika varor tänker till och blir mer innovativa.