Webbutbildning Hållbar upphandling

Nu erbjuder vi i UDD, utan kostnad för Dalarnas kommuner, Addas webbutbildning Hållbar upphandling.
En person framför en bärbar dator och med en mobil i handen

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Regionernas kansli för hållbar upphandling och Adda har tillsammans tagit fram en utbildning i hållbar upphandling riktad till alla de funktioner som är del av upphandlingsprocessen, exempelvis upphandlare, hållbarhetsstrateger, jurister, avropare, inköpare, beställare, controllers och avtalsansvariga.

Utbildningen kan med fördel också användas av leverantörer till offentlig sektor som vill få bättre förståelse för de krav och villkor som ställs, eller av studenter inom offentlig upphandling eller hållbarhet. UDD, Länsstyrelsen Dalarna, har köpt en regionslicens som omfattar alla 15 Dalakommuner fram till den sista april 2024.

Utbildningen kan göras stegvis i valfri takt eftersom det går utmärkt att avbryta utbildningen och återuppta den vid ett senare tillfälle.

Utbildning riktar sig till följande målgrupper, du kan välja din roll vid genomförande:

 • Politiskt tillsatt
 • Upphandlare
 • Hållbarhetsstrateg
 • Avropare/inköpare

Utbildningens upplägg:

 • Utbildningen är uppdelad på fyra avsnitt om vardera tjugo minuter.
 • Utbildningens format baseras på filmsekvenser, text och uppgifter.
 • Det första avsnittet är en introduktion till hållbar upphandling
 • Avsnitt två till fyra följer processen: före, under och efter upphandling.

Kom igång här

 • Här anmäler du dig och kommer till utbildningen.
 • Du får en e-post med anslutning/inloggningsuppgifter för att genomföra utbildningen.
  Anslutning:  https://adda.learning.nu/login/index.php
  Användarnamn: Din mailadress
  Lösenord: Du kan ändra lösenord vid din första inloggning
  Observera: Det kan ta upp till 24 timmar innan din anmälan och inloggning kommer till din e-post.
  Fakturaadress: ange koden: ”Organisationslicens LST Dalarna”.  Koden skall även anges i fältet ”referens”.

Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål. Genom att upphandla hållbart kan du säkerställa den goda affären sett till hela livscykeln. Du bidrar också till en hållbar utveckling och till att de nationella miljökvalitetsmålen kan nås.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Regionernas kansli för hållbar upphandling och Adda har tillsammans tagit fram en utbildning i hållbar upphandling riktad till alla de funktioner som är del av upphandlingsprocessen, exempelvis upphandlare, hållbarhetsstrateger, jurister, avropare, inköpare, beställare, controllers och avtalsansvariga.

Utbildningen kan med fördel också användas av leverantörer till offentlig sektor som vill få bättre förståelse för de krav och villkor som ställs, eller av studenter inom offentlig upphandling eller hållbarhet.