En dalamodell för leverantörsutveckling

I denna Dalamodell fokuserar vi på leverantörens roll när det offentliga köper eller leasar varor, tjänster och entreprenader. Men också på hur det offentliga behöver utveckla sina arbetsmetoder för att få bästa möjliga leverans.

Vi behöver gå från att ha leverantörer som enbart levererar och fakturerar till att ha samarbetspartners som utvecklar leveranserna, i dialog före avtal, under pågående avtal och i utvärdering efter avslutat avtal. För att uppnå detta behövs ett genomtänkt program för leverantörsutveckling, med ett tydligt perspektiv på detta samarbete. Vi tror att vår dalamodell kan hjälpa på vägen.

Det är tillsammans som vi kan bygga ett starkare Dalarna, som både skapar nytta för offentliga verksamheter och för medborgarna, men som också ger oss ett starkt, långsiktigt och robust näringsliv.

En dalamodell för leverantörsutveckling, pdf