Anbudskurs och individuellt stöd

En dator med UDDs hemsida på samt en person med en mobil

Upphandlingsdialog Dalarna stöttar leverantörer.

Stöd för dig som är företagare i Dalarna

Just nu har vi inget aktuellt erbjudande.

Anbudskurser

Ingen aktuell kurs för tillfället.

Länkar

Utlysningar | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se)

Stöd och åtgärder i Dalarna. Länkar till lokala aktörer, kommuner och myndigheter.
Verksamt.se i Dalarna

Industriellt Utvecklings Center Dalarna (IUC)

Stöd inom utveckling, förbättringsarbete eller stöd  för tillverkande företag med upp till 30 anställda.
Kostnadsfria konsulttimmar för småföretagare