Upphandling i kriser – exemplet Rysslands krig mot Ukraina

Vi har tagit fram en PM kring hur man upphandlar i kris. Den utgår från exemplet Rysslands krig mot Ukraina, och riktar sig till de offentliga upphandlarna i Dalarna.

Vi har tagit fram en PM kring hur man upphandlar i kris. Den utgår från exemplet Rysslands krig mot Ukraina, och riktar sig till de offentliga upphandlarna i Dalarna. Till vår hjälp har vi haft Mathias Sylvan, jurist med över 20 års erfarenhet inom upphandling.

”Kriser” är ett brett begrepp. Det kan vara en kris som orsakats av ekonomiska eller politiska händelser, det kan vara inhemska, regionala eller till och med globala händelser som abrupt förändrar tillvaron, också för upphandlande myndigheter.

Under de senaste åren har vi haft två kriser, dels flyktingkrisen 2015, dels en pandemi under framför allt 2020 och 2021. Dessa kriser har inneburit att upphandlande myndigheter snabbt har behövt köpa varor och tjänster där de ledtider som gäller för annonserade upphandlingar inte kunnat hållas. Detta har ofta kunnat göras med stöd av LOU:s bestämmelser om direktupphandling, särskilt direktupphandling på grund av synnerlig brådska.

Upphandling i kriser, 8 sidor, pdf