Dalamodeller för strategisk upphandling

Flera omslag som visar de Dalamodeller som UDD producerat.

En viktig insats inom UDD är att jobba med metodutveckling som sammanfattar slutsatser kring olika områden. Vi har till exempel tagit fram dalamodeller inom Tidig Dialog, Direktupphandling, Miljömässigt och Socialt ansvarsfull upphandling.

Här kan du läsa och ladda ner våra Dalamodeller