Om oss

Vi vill att fler små företag i Dalarna ska lägga anbud och delta i offentlig upphandling. Upphandlingsdialog Dalarna, UDD, är det forum som utifrån regionala behov och förutsättningar ska förmedla kunskap, visa goda exempel och ge metodstöd vid upphandling. 

Vi jobbar för att stärka Dalarna

Vi vänder oss främst till små företag, men även till upphandlande myndigheter; kommuner, kommunala bolag, aktuella bransch- och intresseorganisationer. Målgrupper kan vara företagare, upphandlande tjänstemän, näringslivsutvecklare och politiker.

UDD fortsätter i reviderad storlek 2023 – Upphandlingsdialog Dalarna

Länsstyrelsen Dalarna
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/dalarna

Sten-Rune Lundin
Tel: 010-225 03 80, e-post: sten-rune.lundin@lansstyrelsen.se