Om oss

Vi vill att fler små företag i Dalarna ska lägga anbud och delta i offentlig upphandling. Upphandlingsdialog Dalarna, UDD, är det forum som utifrån regionala behov och förutsättningar ska förmedla kunskap, visa goda exempel och ge metodstöd vid upphandling. 

Vi jobbar för att stärka Dalarna

Vi vänder oss främst till små företag, men även till upphandlande myndigheter; kommuner, kommunala bolag, aktuella bransch- och intresseorganisationer. Målgrupper kan vara företagare, upphandlande tjänstemän, näringslivsutvecklare och politiker.

Vilka är vi i UDD

Arbetet inom UDD samordnas av Länsstyrelsen Dalarna tillsammans med en arbetsgrupp som består av de myndigheter och organisationer i Dalarna som på olika sätt berörs av offentlig upphandling. Förutom arbetsgruppen finns också en referensgrupp som bidrar med ytterligare kunskap och synpunkter i arbetet.

Organisation

Arbetsgruppen för Upphandlingsdialog Dalarna består av representanter från en rad olika organisationer, myndigheter och sakkunskap när det gäller offentlig upphandling i Dalarna.   

Det är arbetsgruppen som driver Upphandlingsdialog Dalarna. Medlemmarna har varierat något sedan starten.

Arbetsgrupp

Kerstin Angberg Morgården, processledare UDD
Länsstyrelsen Dalarna
Tel: 010 – 225 02 76, e-post: kerstin.angberg-morgarden@lansstyrelsen.se
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/dalarna

Anders Karlin, chef
Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen
Tel: 0240-866 09, e-post: anders.karlin@ludvika.se
Hemsida: www.upphandlingscenterfbr.se

Bengt Sundgren, rådgivare och projektledare
Coompanion Dalarna
Tel: 0243-193 15, 070-561 17 05, e-post: bengt@coompanion.se
Hemsida: www.coompanion.se

Karin Hansson, upphandlingschef
Mora kommun
Tel: 0250-260 00 (växel), e-post: karin.hansson@mora.se
Hemsida: www.Morakommun.se

Irené Svedjelöv, projektkommunikatör UDD
Länsstyrelsen Dalarna
Tel: 010-225 02 03, e-post: irene.svedjelov@lansstyrelsen.se
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/dalarna

Jan Svenonius, t.f ekonomichef
Region Dalarna

Eva Cooper, regionchef
Företagarna Dalarna
E-post: eva.cooper@foretagarna.se

Karin Ringsby, ordförande
Företagarna Dalarna
Tel: 070-603 39 00, e-post: karin.ringsby@foretagarna.se
Hemsida: www.foretagarna.se

  
Pirjo Gustafsson, företagsutvecklare
LRF. Lantbrukarnas Riksförbund
Tel: 0771-573 573 (växel) eller 026-24 59 77, e-post: pirjo.gustafsson@lrf.se
Hemsida: www.lrf.se

Joel Flores, projektekonom
Länsstyrelsen Dalarna
E-post: Joel.flores@lansstyrelsen.se

Samarbetspartners

Malin Croner, Dalarna Business
Erika Hinz, Dalarna Science Park 
Gunnar Lyckhage, Upphandlingsexpert OnLine förlag

Styrgrupp

Styrgruppen följer projektet och har till uppgift att fatta beslut som rör projektet, följa projektet, ansvara för ekonomi och se till att projektet styr mot målen.

Mari Jonsson, ordförande i UDDs styrgrupp
Kommunalråd Borlänge kommun

Mikael Selander
avdelningschef Länsstyrelsen Dalarna

Anders Karlin
Chef Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen

Karin Rinsgby
Ordförande Företagarna
 

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.