Vad händer med UDD efter den sista februari 2023?

Med stöd från flera av länets regionala aktörer och Tillväxtverket har Upphandlingsdialog Dalarna under många år drivits i projektform. Nu planeras nästa steg till en ordinarie verksamhet efter att projektet upphör våren 2023.
Upphandlingsdialog Dalarnas logotyp

Med stöd från flera av länets regionala aktörer och Tillväxtverket har Upphandlingsdialog Dalarna under många år drivits i projektform. Nu planeras nästa steg till en ordinarie verksamhet efter att projektet upphör våren 2023.

─Just nu pågår diskussionerna för att överföra Upphandlingsdialog Dalarna till en permanent verksamhet där vi kan fortsätta att utveckla den offentliga upphandlingen till nytta för länets leverantörer och den regionala tillväxten. Ingenting är spikat utan alla förslag och synpunkter beaktas, berättar Sten-Rune Lundin, på Länsstyrelsen Dalarna, som håller i trådarna.

Projektet upphör i mars 2023 varför beslut behöver tas i tid så att projektet på ett smidigt sätt kan föra över vad som ska ske i en fortsatt verksamhet, alternativt avslutas på ett korrekt sätt.

Vill du också diskutera Upphandlingsdialog Dalarnas framtid?

Kontakta Sten-Rune Lundin, sten-rune.lundin@lansstyrelsen.se