En dalamodell för tidig dialog

En dalamodell för Tidig dialog, rekommendationer och förslag från Upphandlingsdialog Dalarna.

Den grundar sig på insikter från seminarier, möten, studiebesök och rådslag samt från de erfarenheter av Tidig dialog som tre olika organisationer i Dalarna genomförde under 2017.

Omslag Tidig dialog

Författare: Arbetsgruppen för Upphandlingsdialog Dalarna.
Sidantal: 14