Nyheter

Inspirationsdag på temat ökad hållbar regional tillväxt

Hur kan vi med upphandling, tillsammans, skapa ökad hållbar regional tillväxt i Dalarna? Här är du varmt välkommen att tillsammans med tjänstepersoner, beslutsfattare och intressanta föreläsare identifiera svar och lösningar på den spännande fråga som är temat för dagen. Fredag 17 november i Borlänge.

Anbudskurser i Mora, Hedemora och Falun

Vill du lära dig göra affärer med det offentliga? Välkommen till ett inspirations- och kunskapsmöte som kan vara värt miljontals kronor. Oavsett om du aldrig gjort en offentlig affär eller om du redan idag gör affärer med Dalarna, eller någon annan offentlig kund, är du välkommen till Mora 7/11, Hedemora 10/11 och Falun 23/11.

Hur kan politik och ledning använda inköp för att nå sina mål?

Upphandlingsutbildning för förtroendevalda och ledande tjänstepersoner inom kommun, region och Länsstyrelsen i Dalarna. Föreläsning och workshop om hur du och ni i ledande och styrande funktioner kan använda inköp som ett verktyg för att nå uppsatta mål. Falun 16/10, Smedjebacken 8/11 och Mora 10/11.

Innovativa leverantörer sökes

Förpackningar måste gå att återvinna eller användas flera gånger. I upphandlingar ställs krav som ska bidra till minskat avfall. För att få fram det krävs det att leverantörer av olika varor tänker till och blir mer innovativa.

UDD fortsätter i reviderad storlek 2023

Upphandlingsdialog Dalarna har drivits som projekt under 2013-2023 med Länsstyrelsen Dalarna som projektägare och projektformen avslutas den sista april 2023.

Nu tar vi nästa steg

Nu står det klart att projektet, under ledning av Länsstyrelsen Dalarna, upphör den sista februari. Osäkerheten har varit stor kring fortsättningen. Vid UDDs välbesökta jubileumskonferens i Tällberg den 16-17 februari klarnade det.

Jubileumskonferens Upphandlingsdialog Dalarna, UDD

Det är inte många som har varit på en jubileumskonferens. Det kunde snabbt konstateras med handuppräckning på Klockargården. Moderator Jenny Engström fick två uppsträckta händer av de drygt 80 deltagarna.

Marknadsrapporter Dalarna 2021-2022

Vill du veta hur det upphandlas i Dalarna? Hur många upphandlingar som faktiskt genomförs och hur många avbryts? Här hittar du statistik från Dalarnas upphandlande