En dalamodell för direktupphandling

Under de seminarier, rådslag och andra möten i Dalarnas län, som Upphandlingsdialog Dalarna har arrangerat, har det funnits en bred enighet i att ta fram en dalamodell för direktupphandling med förslag på rekommendationer, policy, riktlinjer, rutiner och ägardirektiv.  

Nu finns en reviderad och uppdaterad version av En dalamodell för direktupphandling:

En dalamodell för direktupphandling 2022, pdf

En dalamodell för direktupphandling original 2017