Leverantörstrohet och avtals- och fakturakontroll i Smedjebackens kommun

Upphandlingsdialog Dalarna erbjöd Smedjebackens kommun en analys av leverantörstrohet och en fakturagranskning. Företaget Avtalsförvaltning AB har genomfört arbetet och skrivit rapporten.

Upphandlingsdialog Dalarna erbjöd Smedjebackens kommun en analys av leverantörstrohet och en fakturagranskning. Företaget Avtalsförvaltning AB har genomfört arbetet och skrivit rapporten.

Smedjebackens kommun köper/avropar varje år varor, tjänster och byggentreprenader för ca 244 miljoner kronor varje år. Smedjebacken har drygt 11 000 innevånare.

Uppdraget gällde två uppföljningsaktiviteter, dels leverantörstrohet, dels uppföljning av avtals- och fakturakontroll.

1. Hur stor andel av kommunens totala inköp som köps inom och utanför avtal, vad informationen kan användas till och förslag på aktiviteter utifrån gjord analys.

2. Hur leverantörer fakturerar i förhållande till ingånget avtal och vilka brister som kan ses i genomgånget avtal och beställningar.

Leverantörstrohet och avtals- och fakturakontroll i Smedjebacken, pdf