En dalamodell för socialt ansvarsfull upphandling

Nu har vi reviderat vår dalamodell för socialt ansvarsfull upphandling.

I Dalarna finns en rad upphandlande organisationer som har kommit långt i arbetet med sociala krav.

I den här dalamodellen kan du läsa om några goda exempel samt få en snabb inblick i hur enkelt det faktiskt kan vara.

Nu har vi reviderat dalamodellen för socialt ansvarsfull upphandling

Författare: Arbetsgruppen för Upphandlingsdialog Dalarna.
Sidantal: 21
En dalamodell för socialt hållbar upphandling reviderad oktober 2022

Läs mer om Socialt ansvarsfull upphandling.

Omslag En dalamodell socialt ansvarsfull upphandling

Författare: Arbetsgruppen för Upphandlingsdialog Dalarna.
Sidantal: 16.