Slutrapport: Plastprojektet inom UDD

I Dalarna finns genom Dala Avfall en informell ”plastreduceringsgrupp”, där bland andra UDD ingår, med syfte att implementera aktiviteter för minskad andel fossil plast i de kommunala avfallsplanerna.

I Dalarna finns genom Dala Avfall en informell ”plastreduceringsgrupp”, där bland andra UDD ingår, med syfte att implementera aktiviteter för minskad andel fossil plast i de kommunala avfallsplanerna. Avfallsplanerna ska, i samtliga dalakommuner, revideras under 2022-2023.

Då Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen (UhC-sju kommuner i samverkan) redan hade gjort ett bra jobb kring plastreducering i upphandling i ett befintligt avtal med Procurator, så var projektets syfte bland annat att sprida detta goda exempel till övriga åtta kommuner i Dalarna att inspireras av.

Slutrapport Plastprojektet inom UDD, pdf