Våra val gör skillnad

Pirjo Gustafsson FOTO

”Elen kostar 45 000 kronor, dubbelt upp mot ett år sedan. Kraftfoder kostar två kronor mer per kilo, vilket gör den årliga kostnaden till 200 000 kronor. Bränsle till maskiner kostar närmare 140 000 kr per år. Kostnaden för gödning och utsäde har ökat till det dubbla, om de över huvud taget finns att köpa, det berättar en mjölkbonde i Dalarna som hört av sig till LRF, Lantbrukarnas Riksförbund.”

”Regeringen beslutade ju om krispengar för att lösa akuta likviditetsproblem” säger nog många. Det är sant och detta gör att oron inför vårbruket är lite mindre även om det befaras att odlingar minskar ute på fälten.  Redan nu har färre gurka och tomater satts i växthusen, inte bara hos oss utan även i Europa. En paprikaskiva på ostmackan är inte helt självklar framöver.

Mer pengar till bonden

Ett extra stöd till lantbruket har ett signalvärde. Det är ett erkännande att lantbruket är samhällsviktigt. Vi kan alla bidra faktiskt.  Av matkostnaden som konsumenten betalar går endast nio procent till bonden. Men bonden kan får mer. Om konsumenterna handlar svenskt kan bondens andel bli upptill 20 procent.

Det gäller även för de offentliga inköpen i kommuner och regionen. Därför är det positivt att de offentliga köken i Dalarna handlar mera lokala, regionala och svenska råvaror och livsmedel idag. Det kanske kostar lite mer, men förhoppningsvis smakar det också mer, när pengarna i slutändan stannar i regionen.

”Verkligheten, på en ekologisk mjölkgård med 70 kor och några köttdjur, i vår region är inte så munter just nu. Gården har ju knappt heller hunnit hämta sig från torkåret 2018.”

När vi handlar svenskt så finns förutsättningar att lönsamheten på gårdar blir bättre. Gårdar kan öka produktion och göra investeringar, för att till exempel bli fossiloberoende. Ökad egen produktion i landet ger också ökad försörjningstrygghet. På köpet får vi andra nyttor som biologisk mångfald i det öppna odlingslandskapet. Visste du att av Dalarnas landyta är mindre än tre procent åkermark. Den hålls öppen genom brukandet, det vill säga genom odling och boskap.

Pirjo Gustafsson
Verksamhetsutvecklare Dalarna och Gävleborg
Lantbrukarnas Riksförbund