Socialt ansvarsfull upphandling

Krav på sociala hänsyn bör ställas när det är möjligt och lämpligt. Det kan handla om att främja möjlighet till anställning för särskilt utsatta grupper, säkerställa goda arbetsvillkor, lika möjligheter för kvinnor och män samt se till att varor och tjänster är tillgängliga för alla oavsett ålder eller funktionsvariation.

I Dalarna finns en rad upphandlande organisationer som har kommit långt i arbetet med sociala krav, vilket har fått positiv uppmärksamhet även på regeringsnivå. En av de viktigaste anledningarna till framgångarna är att politikens strategiska roll har fungerat, vilket gett upphandlare/inköpare utrymme att arbeta konsekvent med frågorna och att utveckla samarbete och dialog med verksamheter, leverantörer och brukare.

Vår erfarenhet och kunskap inom Upphandlingsdialog Dalarna är att det krävs insatser i form av information och ökad kunskap till förvaltningarna, inköpare och andra relevanta nyckelpersoner inom beställarprocessen kring upphandling med sociala hänsyn och reserverade kontrakt. Vidare att man får kunskap om sociala företag, deras syfte och verksamhet.


En Dalamodell från UDD med rekommendationer för att stötta en socialt ansvarsfull upphandling i kommuner och myndigheter:
En dalamodell för socialt ansvarsfull upphandling, pdf.

En lista över de arbetsintegrerande sociala företag som finns i Dalarna och information om dessa:
Sociala företag i Dalarna. ASF i Dalarna, hemsida

En broschyr från SKR med kort introduktion till samverkan med sociala företag:
För framgångsrik samhällsutveckling. En broschyr och en bok SKRs hemsida.

Upphandlingsmyndighetens sida för socialt hållbar upphandling:
Ställa krav på socialt hållbarhet upphandling vid offentlig upphandling, Upphandlingsmyndighetens hemsida

Om Nordanstigs arbete med socialt ansvarsfull upphandling ifrån Inköpsrådets hemsida:
Nordanstigs arbete med socialt ansvarsfull upphandling, Inköpsrådets hemsida
Nordanstigs film om sysselsättningskrav i offentlig upphandling, Youtube

Mora kommuns riktlinje arbetsintegrerande socialt företagande (ASF):
Mora kommuns policy gällande socialt ansvarsfull upphandling, pdf, Mora kommuns hemsida.

Rapport från SKL 2017- Utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner, landsting och regioner:
Utredning om IOP. SKRs hemsida.

En beskrivning på Upphandlingscenter Falun Borlänge regionens hemsida om hur de arbetar med socialt ansvarsfull upphandling:
Socialt ansvarsfull upphandling – Upphandlingscenter (upphandlingscenterfbr.se)

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.