En dalamodell för en offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för en god affär

Med denna dalamodell för en offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för en god affär vill vi medverka till att den offentliga affären i Dalarna också bidrar till att hushålla med våra gemensamma resurser. Modellen finns även som kortversion.
en cirkel med flera cirklar inuti sig.

Med denna dalamodell för en offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för en god affär vill vi medverka till att den offentliga affären i Dalarna också bidrar till att hushålla med våra gemensamma resurser och uppfylla övergripande samhällsmål för ett långsiktigt hållbart samhälle. ’

Modellen innehåller ett antal förslag och rekommendationer som vi anser vara viktiga för att flytta fram positionerna i den offentliga affären. Det är naturligtvis varken en lagstiftning eller absoluta krav, utan upp till varje organisation att själva välja vad man vill göra och vad man vill ta till sig.

En dalamodell En dalamodell för en offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för en god affär

Kortversion av En dalamodell för en offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär

Författare Mikael Prenler, PublicInsight Consulting, Björn Bergström, Ramberg Advokater och Jenny Engström, Dialogmakarna, på uppdrag av Upphandlingsdialog Dalarna inom Länsstyrelsen i Dalarnas län.