Om offentlig upphandling

Dalarnas inköp för 2020 i siffror

Region Dalarna är största enskilda offentliga köparen i länet, undantaget Trafikverket, och gör köp för drygt 4 miljarder kronor. Köpen görs inom 172 branscher och från 3 395 olika leverantörer. Jämfört med år 2019 har köpen ökat med 42 miljoner kronor medan antalet leverantörer har minskat med 705 st. Dalarnas 15 kommuner gör tillsammans köp för 6,1 miljarder kronor, vilket är en minskning med 315 miljoner kronor i förhållande till föregående år. Dessa köp görs inom 232 olika branscher och från totalt 9 266 olika leverantörer. Jämfört med år 2019 har antalet leverantörer minskat med 801 st. och antalet branscher minskat med en. Största kommunala köparen är Falu kommun med köp för ca 1,84 miljarder kronor, en minskning med fyra miljoner kronor jämfört med år 2019. Minsta kommunala köparen är Älvdalens kommun med köp för 105 miljoner kronor, en minskning med 22 miljoner kronor.

Vill du ser mer statistik och siffror läs Den offentliga marknaden i Dalarna 2020

Statistik över upphandlingar i Dalarna under 2020

Statistik över antal upphandlingar, andel avbrutna upphandlingar, antal överprövade upphandlingar, andel anbudsgivare per upphandlande enhet i Dalarna år 2020.
Vill du ser mer statistik och siffror läs Marknadsrapport Dalarnas län, 2019 och 2020

Du hittar även bra material i våra publikationer. 

en grupp kollegor runt ett bord

Vad är ett ramavtal

Ett ramavtal är ett avtal, mellan en eller flera leverantörer och en upphandlande myndighet (genom upphandling), som reglerar hur kommande kontrakt (avrop) inom avtalet ska

Ett glatt gäng kollegor som står upp

Lär dig mer

Här hittar du länkar till myndigheter, organisationer och andra som kan hjälpa dig i ditt arbete med upphandling. Du hittar även användbara publikationer. Myndigheter, organisationer

En hand med en penna och ett paper

Upphandlingstyper

Upphandlingstyper under EUs tröskelvärden Tidigare kunde en upphandlande organisation välja mellan att genomföra en annonspliktig upphandling på det icke-direktivstyrda området genom  ett förenklat förfarande ett

Bok som hålls av en broderad vante

Lagar som styr offentlig upphandling

I Sverige har vi fem olika lagar: lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom vatten, energi, transporter och posttjänster, lagen om upphandling av koncessioner,

Socialt ansvarsfull upphandling

Krav på sociala hänsyn bör ställas när det är möjligt och lämpligt. Det kan handla om att främja möjlighet till anställning för särskilt utsatta grupper,

En person som sitter på en gren i ett stort träd

Miljömässigt ansvarsfull upphandling

Offentlig upphandling betraktas på politisk nivå, inom EU och nationellt, som ett kraftfullt verktyg för att uppnå olika strategiska mål i samhället som Agenda 2030