Nya upphandlingsregler

Nu kommer nya, förenklade, regler att gälla för upphandling. De nya reglerna gäller för upphandlingar som påbörjas 1 februari 2022 eller senare.
En hand med en penna och papper

Nu kommer nya, förenklade, regler att gälla för upphandling. De nya reglerna gäller för upphandlingar som påbörjas 1 februari 2022 eller senare.

De nya reglerna gäller främst upphandling enligt 

  • lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)
  • lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

De nya reglerna om efterannonsering gäller dock även för upphandlingar enligt lagen om upphandling av koncessioner (LUK).

Nya upphandlingsregler 1 februari 2022 | Upphandlingsmyndigheten