En dalamodell för en offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar.

Att köpa något som inte finns, inom ett område som dessutom är juridiskt detaljreglerat känns komplext, osäkert och riskfyllt. Här har vi några goda exempel att hämta inspiration ifrån samt några rekommendationer att ta fasta på.

Att köpa något som inte finns, inom ett område som dessutom är juridiskt detaljreglerat känns komplext, osäkert och riskfyllt. Här har vi några goda exempel att hämta inspiration ifrån samt några rekommendationer att ta fasta på.

Omslag- Innovation

Författare: Arbetsgruppen UDD, Online förlag AB.
Sidantal: 12.