Dalamodeller

En viktig insats inom UDD är att jobba med metodutveckling som sammanfattar slutsatser kring olika områden. Vi har till exempel tagit fram dalamodeller  inom Tidig Dialog, Direktupphandling, Miljömässigt och Socialt ansvarsfull upphandling.

Dalamodellerna grundar sig på insikter från seminarier, möten, studiebesök och rådslag. Genom att inspirera och påvisa de möjligheter som de olika metoderna erbjuder för offentliga verksamheter i Dalarna, hoppas vi kunna bidra till en innovativ utveckling av länets företag och upphandlande organisationer.

Publikationer

Du hittar även mer material i våra publikationer.

grönsaker på en bänk inomhus

En dalamodell för leverantörsutveckling

I denna Dalamodell fokuserar vi på leverantörens roll när det offentliga köper eller leasar varor, tjänster och entreprenader. Men också på hur det offentliga behöver utveckla sina arbetsmetoder för att få bästa möjliga leverans.

Omslag med flera personer runt en dator

En dalamodell för direktupphandling

Under de seminarier, rådslag och andra möten i Dalarnas län, som Upphandlingsdialog Dalarna har arrangerat, har det funnits en bred enighet i att ta fram

En man och kvinna bakifrån i folkdräkter

En dalamodell för tidig dialog

En dalamodell för Tidig dialog, rekommendationer och förslag från Upphandlingsdialog Dalarna. Den grundar sig på insikter från seminarier, möten, studiebesök och rådslag samt från de erfarenheter