Rådslag den 20 september

Välkommen till rådslag för En Dalamodell för offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär.
Kanppnålar med trådar emellan

Välkommen till rådslag för En Dalamodell för offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär.

Definitionen ”en god affär” lämnar dock öppet för att olika myndigheter, tolkar begreppet på olika sätt. En myndighet kan fokusera på låga kostnader och göra det genom att alltid använda lägsta pris. En annan vill fokusera på den lokala leverantörsmarknaden. Medan en tredje är beredd att betala mer för lösningar som innebär en bättre miljömässig eller socialt hållbar utveckling.  Vi kommer under dagen att lyssna på ett par olika föreläsare inom området. Rådslaget avslutas med en workshop.

Anmäl dig senast den 14 september och läs mer på vår kalender.