Upphandling i byggsektorn – Krav på användande av återbrukade och återanvända produkter och material

Kravställande gällande tillvaratagande av material och produkter vid rivning och flytt Colligio har på uppdrag av Upphandlingsdialog Dalarna tagit fram förslag på krav som kan ställas vid rivning och flytt, med syfte att ta tillvara material och produkter som kan återbrukas (återanvändas). För att säkerställa en så resurssnål och miljövänlig hantering som möjligt innehåller kraven […]