Innovativa leverantörer sökes

Tygpåse med äpplen, diskborste i trä

Förpackningar måste gå att återvinna eller användas flera gånger. I upphandlingar ställs krav som ska bidra till minskat avfall. För att få fram det krävs det att leverantörer av olika varor tänker till och blir mer innovativa.

Våra val gör skillnad

Pirjo Gustafsson FOTO

”Elen kostar 45 000 kronor, dubbelt upp mot ett år sedan. Kraftfoder kostar två kronor mer per kilo, vilket gör den årliga kostnaden till 200 000 kronor. Bränsle till maskiner kostar närmare 140 000 kr per år. Kostnaden för gödning och utsäde har ökat till det dubbla, om de över huvud taget finns att köpa, det berättar […]

Alla publikationer

Länken talar om följande: titel, filformat, skapad år XXXX. När du klickar på länken kommer du till en sida, med mer information och länk till publikationen. Våra Dalamodeller En dalamodell för leverantörsutveckling, pdf 2022 En dalamodell för en offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för en god affär, pdf, 2022 En dalamodell för direktupphandling, pdf, […]

Upphandling i byggsektorn – Krav på användande av återbrukade och återanvända produkter och material

Kravställande gällande tillvaratagande av material och produkter vid rivning och flytt Colligio har på uppdrag av Upphandlingsdialog Dalarna tagit fram förslag på krav som kan ställas vid rivning och flytt, med syfte att ta tillvara material och produkter som kan återbrukas (återanvändas). För att säkerställa en så resurssnål och miljövänlig hantering som möjligt innehåller kraven […]