Innovativa leverantörer sökes

Tygpåse med äpplen, diskborste i trä

Förpackningar måste gå att återvinna eller användas flera gånger. I upphandlingar ställs krav som ska bidra till minskat avfall. För att få fram det krävs det att leverantörer av olika varor tänker till och blir mer innovativa.

Våra val gör skillnad

Pirjo Gustafsson FOTO

”Elen kostar 45 000 kronor, dubbelt upp mot ett år sedan. Kraftfoder kostar två kronor mer per kilo, vilket gör den årliga kostnaden till 200 000 kronor. Bränsle till maskiner kostar närmare 140 000 kr per år. Kostnaden för gödning och utsäde har ökat till det dubbla, om de över huvud taget finns att köpa, det berättar […]

Alla publikationer

Länken talar om följande: titel, filformat, skapad år XXXX. När du klickar på länken kommer du till en sida, med mer information och länk till publikationen. Våra Dalamodeller En dalamodell för leverantörsutveckling, pdf 2022 En dalamodell för en offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för en god affär, pdf, 2022 En dalamodell för direktupphandling, pdf, […]

Offentlig Upphandling – säker affär eller…

Pirjo Gustafsson FOTO

Att ha goda relationer med sina kunder är viktigt i alla affärer. Affärer är relationer och det är viktigt att vårda goda relationer. Hur är en offentlig organisation, till exempel en kommun eller ett kommunalt bolag som kund? Hur möter företagare en offentlig kund? Ska vi tänka annorlunda i jämförelse med att vara leverantör till […]

Inte visste jag att offentlig upphandling skulle vara så roligt!

Kerstin Angberg Moberg Foto

Jag heter Kerstin Angberg-Morgården och är sedan hösten 2016 projektledare för Upphandlingsdialog Dalarna, UDD. Då, hösten 2016, hade jag en anställning som Energi- och klimatstrateg på länsstyrelsen med framför allt ansvar för kommunernas energiomställning. Förfrågan om projektledning för UDD kom helt oväntat men jag som annars kan vara lite velig, tackade JA på studs, trots […]

Upphandling i byggsektorn – Krav på användande av återbrukade och återanvända produkter och material

Kravställande gällande tillvaratagande av material och produkter vid rivning och flytt Colligio har på uppdrag av Upphandlingsdialog Dalarna tagit fram förslag på krav som kan ställas vid rivning och flytt, med syfte att ta tillvara material och produkter som kan återbrukas (återanvändas). För att säkerställa en så resurssnål och miljövänlig hantering som möjligt innehåller kraven […]

Hur svårt kan det vara?

Gunnar Lyckhage

Jo, det kan vara svårt. I den här bloggen pratar vi om det som kallas offentlig upphandling och det är bara att erkänna, det kan vara svårt att förstå hur det funkar, hur man lämnar anbud, hur man skapar avtal som fungerar bra över lång tid, hur man skapar kvalitet och hållbarhet samtidigt som man […]