Innovativa leverantörer sökes

Förpackningar måste gå att återvinna eller användas flera gånger. I upphandlingar ställs krav som ska bidra till minskat avfall. För att få fram det krävs det att leverantörer av olika varor tänker till och blir mer innovativa.
Tygpåse med äpplen, diskborste i trä

Förpackningar måste gå att återvinna eller användas flera gånger. I upphandlingar ställs krav som ska bidra till minskat avfall. För att få fram det krävs det att leverantörer av olika varor tänker till och blir mer innovativa.

Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen (UhC) har under perioden 25/8 2022 – 25/4 2023 drivit det Vinnova-finansierade projektet Avfallsförebyggande upphandling, på initiativ av UDD. Målet har varit att identifiera upphandlingar med potential att minska avfall.

Karolina Gistö med ett diplom för miljöstrategi.

 –Vi är nöjda med projektet, säger Karolina Gistö hållbarhetsansvarig på UhC som leder projektet. Vi har fått mer kunskap kring kravställning inom de områden som ingått. Delar av kraven har använts i annonserade upphandlingar, andra har lyfts in i mallar och en handbok som kan användas framåt.

Bland erfarenheterna kan nämnas att vissa områden är komplexa och det är svårt att veta vad som är det bästa alternativet ur ett miljö- och avfallsperspektiv. Till exempel gällande plast och textilier, där utvecklingen går fort, och där det finns många olika alternativa material med olika miljöpåverkan och egenskaper.

 –Gällande portionsförpackningar så hade vi gärna sett en leverantör som är intresserad av att ta fram en förpackning som kan användas flera gånger för att minska avfallet, fortsätter Karolina. Om det finns leverantör med denna ambition, eller om fler kommuner i Dalarna eller Sverige är inne på samma spår, så får de gärna höra av sig till oss, avslutar hon.

Kontakt till Karolina: karolina.gisto@ludvika.se