Inte visste jag att offentlig upphandling skulle vara så roligt!

Kerstin Angberg Moberg Foto

Jag heter Kerstin Angberg-Morgården och är sedan hösten 2016 projektledare för Upphandlingsdialog Dalarna, UDD. Då, hösten 2016, hade jag en anställning som Energi- och klimatstrateg på länsstyrelsen med framför allt ansvar för kommunernas energiomställning.

Förfrågan om projektledning för UDD kom helt oväntat men jag som annars kan vara lite velig, tackade JA på studs, trots att mina dåvarande kunskaper inom området var obefintliga. Fast helt okunnig om områdets strategiska värde var jag inte, då jag ansvarat för Smedjebackens kommuns miljöledningsarbete, där upphandling var en viktig del i processen. Men att ansvara för ett projekt där övergripande syfte var att ”fler små- och medelstora företag ska delta i den offentliga upphandlingen” låg på en nivå som var utanför min komfortzon.

Men jag kastades in i processen där personerna i arbetsgruppen, med representation från Företagarna, LRF, Region Dalarna, dåvarande Landstinget, kommunerna och Coompanion, tog emot mig med öppen famn. Där fanns kunskap, erfarenhet, engagemang och en målmedvetenhet som gjorde att det i princip bara var att ”surfa på vågen”.

Nu fyra år senare så är vi inne på den andra projektperioden och en tredje ansökan för perioden 2021-2022, är inlämnad till Tillväxtverket för beslut senare i höst. Massor har hänt i projektet. Vi har utbildat cirka 150 företagare i hur de lättare ska kunna delta i den offentliga affären och erbjudande om ett individuellt stöd upp till fem timmar. Vi har arrangerat ett otal seminarier riktade till bland annat upphandlare, inköpare, strateger och förtroendevalda med ett varierat innehåll. Allt från lagen om offentlig upphandling till socialt ansvarfull upphandling. Vi har tagit fram fyra så kallade Dalamodeller kring ämnena Tidig Dialog, Direktupphandling, Innovationer och Social hållbarhet. För min egen del har processen varit både intressant, utvecklande och rolig!

Den 17 september har vi Rådslag kring den femte rekommendationen, En dalamodell för miljömässigt ansvarsfull upphandling. Jag tycker du ska passa på att delta på detta rådslag, som sker via SKYPE. Då har du chansen att kunna påverka innehållet i rekommendationen! (Anmäl dig via vår kalender.)

Det som är extra aktuellt just nu är vår pågående Upphandlingsakut som stöttar leverantörer och upphandlande organisationer på grund av effekter av den rådande Coronapandemin.

Upphandlingsdialog Dalarna är helt unikt. Någon liknande organisation finns inte någonstans i Sverige. Är du företagare eller jobbar du på en upphandlande enhet i Dalarna? Tveka inte att höra av dig. Här finns hjälp att få!