Upphandling i byggsektorn – Krav på användande av återbrukade och återanvända produkter och material

Kravställande gällande tillvaratagande av material och produkter vid rivning och flytt

Colligio har på uppdrag av Upphandlingsdialog Dalarna tagit fram förslag på krav som kan ställas vid rivning och flytt, med syfte att ta tillvara material och produkter som kan återbrukas (återanvändas).

För att säkerställa en så resurssnål och miljövänlig hantering som möjligt innehåller kraven också skrivningar om återvinning av material som inte bedöms kunna återbrukas.

Det finns dock ett antal saker att beakta, framför allt när denna typ av krav ska ställas systematiskt i offentlig upphandling, och delvis med syfte att möjliggöra en cirkulär affärsmodell i ett visst geografiskt område, som är fallet med Återbyggdepån i Borlänge.