Hur svårt kan det vara?

Gunnar Lyckhage

Jo, det kan vara svårt. I den här bloggen pratar vi om det som kallas offentlig upphandling och det är bara att erkänna, det kan vara svårt att förstå hur det funkar, hur man lämnar anbud, hur man skapar avtal som fungerar bra över lång tid, hur man skapar kvalitet och hållbarhet samtidigt som man skall värna skattebetalarnas pengar.

Vad händer då, när inte bara Dalarna, inte bara Sverige, eller Europa, utan hela världen drabbas av en pandemi som ställer det normala på huvudet, som drabbar invånare, företag, offentliga verksamheter, speciellt vård och omsorg? Ekonomin och samhälleliga strukturer trasas sönder, arbetslösheten ökar snabbt, resor och kommunikationer funkar inte som de brukar, beställda leveranser försvinner på vägen, vården går på knäna.

Rätt använd kan den offentliga upphandlingen, med sin stora köpkraft, vara ett viktigt stöd, framför allt för våra regionala små och medelstora företag, men också för viktiga samhällsfunktioner. Därför har nu Upphandlingsdialog Dalarna startat en Upphandlingsakut. Vi får redan nu rapporter om stora problem på vissa områden. Seriösa leverantörer som fungerat väl under åratal drabbas plötsligt av oväntade problem, som innebär att de riskerar nedläggning eller konkurs. Komplexa leveranskedjor slutar fungera. Avtal blir omöjliga att hålla. Samtidigt är Upphandlingsdialog Dalarna en unik tillgång som inte har motsvarighet någon annanstans i Sverige. En bred samverkan mellan det offentliga, idéburna organisationer, kunskapsföretag, bransch- och intresseorganisationer. Det skall vi använda oss av nu.

Upphandlingsakuten lämnar stöd på två viktiga områden. Det ena kallar vi Upphandlingslots. Den skall ge rådgivning till upphandlare och inköpare (och deras uppdragsgivare, alltså politiker, beställare, verksamhetsansvariga) för att förmedla de särskilda möjligheter som kan användas under pandemin, och som skall göra det lättare för våra leverantörer. Det handlar om utökade möjligheter för snabba och enkla direktupphandlingar, snabbare betalningar till leverantörer, lägre krav på formalia och på kreditvärdighet under krisen, utbildningsinsatser, att säkra upp leveranser genom att upphandla i närområdet, nya alternativ när nuvarande avtal inte fungerar och så vidare.

Den andra delen handlar om praktiskt stöd till företagen i Dalarna. Vi kommer nu att erbjuda både kostnadsfria utbildningar och fem timmar kostnadsfritt individuellt stöd vid anbud. Vi kommer också att intensifiera samarbetet med både upphandlarna, med kommunernas näringslivsenheter och med branschorganisationerna för att aktivt hitta upphandlingar som passar Dalarnas näringsliv och samtidigt hitta de företag i Dalarna som kan vara aktuella för dessa olika upphandlingar. Alla dessa företag skall vi kontakta och erbjuda stöd och hjälp för att kunna vara med och lämna anbud.

Efter den akuta krisen måste vi säkra upp en robust försörjning här i Dalarna kring viktiga produkter och tjänster inför kommande kriser. Vilka nya kriser kan dyka upp? Hur undviker vi kostnadsdrivande krav eller krav som utestänger de mindre leverantörerna? Hur kan vi förenkla upphandlingarna? Hur kan vi bidra till att få fart på vårt regionala näringsliv och få enklare leveranskedjor som minimerar riskerna? Vad kommer en liten kommuns beställare/upphandlare att behöva hjälp eller stöttning med när vi ska starta upp igen? Uppgifterna är många och viktiga.

På den här bloggen kommer vi att berätta om hur arbetet utvecklas, om hur nya idéer och möjligheter kommer att dyka upp under resans gång, om hur vi tillsammans tacklar problemen i Dalarna. Har du tankar och idéer om hur vi går vidare, eller om ämnen vi borde ta upp i bloggen? Våra kontaktuppgifter hittar du här på Upphandlingsdialog Dalarnas hemsida.

Gunnar Lyckhage

Gunnar Lyckhage, arbetar i Upphandlingsdialog Dalarna som kunnig på det mesta inom upphandling. Han är även skribent och journalist och skriver bland annat åt Sveriges Offentliga Inköpare.