Offentlig Upphandling – säker affär eller…

Pirjo Gustafsson FOTO

Att ha goda relationer med sina kunder är viktigt i alla affärer. Affärer är relationer och det är viktigt att vårda goda relationer.

Hur är en offentlig organisation, till exempel en kommun eller ett kommunalt bolag som kund? Hur möter företagare en offentlig kund? Ska vi tänka annorlunda i jämförelse med att vara leverantör till en restaurang eller en livsmedelsbutik?  

Pandemin med Covid-19 har nog fått många att fundera. Vilka säkra kunder finns det? Hur kan mina råvaror, produkter eller tjänster bli intressanta för en offentlig kund? Allt handlar egentligen bara om affärsmässighet.  En dialog med en kostchef görs på samma sätt som en dialog med en butikschef. Båda vill ha en presentation av produkter och en lösning på ett problem som de har.

Det är lika viktigt att göra ett förarbete inför dialogen med en kommun som det är inför en annan kund. Att läsa in sig på kommunens policydokument innan ger mycket information.  Att erbjuda en lösning med hänvisning till den antagna policyn kan vara betydelsefullt och avgörande.  

Det har hittills varit ett turbulent år i Dalarna. Det finns säkert funderingar på hur bra offentlig upphandling egentligen är för leverantörer. Först hade vi problem med leveranser av sjukvårdsmaterial till regionen. Sedan kom pandemin som gett konsekvenser till exempel på livsmedelssidan då en av våra större grossister tvingas lägga ned sin verksamhet. Det finns många typer av tjänster som inte har kunnat genomföras. Allt detta påverkar kommuner, leverantörer och i slutändan människor.  

Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) erbjuder hjälp och råd till företag som vill göra affärer med offentliga kunder. Förr sades det att ”statens kaka är liten men säker”. Med allt som händer i omvärlden kan det kanske vara läge att fundera på om statens kaka är på väg att blir större och tryggare. Det finns trots allt möjlighet till en kundrelation som varar upp till 4 år, vilket borde vara intressant i dessa oroliga tider.

Pirjo Gustafsson
Verksamhetsutvecklare LRF, Lantbrukarnas riksförbund