Inspirationsdag på temat ökad hållbar regional tillväxt

Hur kan vi med upphandling, tillsammans, skapa ökad hållbar regional tillväxt i Dalarna? Här är du varmt välkommen att tillsammans med tjänstepersoner, beslutsfattare och intressanta föreläsare identifiera svar och lösningar på den spännande fråga som är temat för dagen. Fredag 17 november i Borlänge.
en siluett av en ungdom som räcker armarna i skyn

Du är varmt välkommen till Dalarna Science Park, fredag 17 november kl 9-15 på temat ”Hur kan vi med upphandling, tillsammans, skapa ökad hållbar regional tillväxt i Dalarna? ”

I Dalarna upphandlar Region Dalarna, kommuner och de kommunala bolagen för 16 miljarder kronor per år. Medel som rätt använda kan vara ett stort bidrag till ett klimatsmart, konkurrenskraftigt och sammanhållet Dalarna. Ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet. Ett hållbart Dalarna där merparten av upphandlingarna går till företagen i länet.

Här är du varmt välkommen att tillsammans med tjänstepersoner, beslutsfattare och intressanta föreläsare identifiera svar och lösningar på den spännande fråga som är temat för dagen.

Dagen kommer att innehålla korta och dynamiska programpunkter samt samtal där du tillsammans med övriga deltagare får diskutera hur vi tillsammans kan bygga gemensam kapacitet för hållbara och tillgängliga upphandlingar utifrån de utmaningar vi står inför. Dagen inleds med reflektioner och inspel från ordförande i kommunförbundet Dalarna, Mats Nilsson och regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden Birgitta Sacredeus, Medverkar gör bland andra Henrik Navjord, Marcus Larsson, Mika Tejbo och Jonas Skoglund. Moderator är Lena Lagestam.

Passa på att anmäla dig redan här och nu!