Hur kan politik och ledning använda inköp för att nå sina mål?

Upphandlingsutbildning för förtroendevalda och ledande tjänstepersoner inom kommun, region och Länsstyrelsen i Dalarna. Föreläsning och workshop om hur du och ni i ledande och styrande funktioner kan använda inköp som ett verktyg för att nå uppsatta mål. Falun 16/10, Smedjebacken 8/11 och Mora 10/11.
Upphandlingsmyndighetens Fredrik Flodin

Kom och lyssna på och ställ frågor till Upphandlingsmyndighetens specialist på inköpsledning Fredrik Flodin. Fredrik är ansvarig för tjänsteområdet Styrning och organisering och har tidigare arbetat som revisor och specialiserat sig på offentlig styrning och intern kontroll. Han har också arbetat som upphandlare och inköpare inom näringslivet. Fredrik kommer bland annat att prata om hur vi genom effektivare styrning och organisering kan använda inköp som ett verktyg att nå organisationens mål. Programmet innehåller även en workshop om hur du och ni i ledande och styrande funktioner kan använda inköp som ett verktyg för att nå uppsatta mål.

Välkomna hälsar Upphandlingsmyndigheten och Upphandlingsansvariga i Dalarna!

Program

 • Kort inledning av upphandlingsansvarig
 • Upphandlingsmyndigheten föreläser om vad ändamålsenlig inköpsledning är och hur en förflyttning till en sådan sker
 • Paus
 • Workshop uppdelade i grupper med representanter från de deltagande organisationerna
  • Nuläge
  • Önskat läge
  • Vad behövs
  • Hur ska det göras
 • Paus
 • Summering och nästa steg
 • Beroende på organisationernas ambition -> individuella planer

Falun

16 oktober kl. 10.00-12.00. Länsstyrelsen Dalarna, Åsgatan 38. Lokal: Siljan

Anmälan senast 2 oktober till: upphandling.dalarna@lansstyrelsen.se

Smedjebacken

8 november kl. 10.00-12.00. Smedjebackens kommun, Vasagatan 17. Lokal: Sessionssalen

Anmälans senast 16 oktober till: upphandling@smedjebacken.se

Mora

10 november 2023 kl. 10.00-12.00. Mora kommun, Fredsgatan 16 Lokal: KS-salen.

Anmälan senast 16 oktober till: upphandling@mora.se