Tröskelvärden och svensk gräns för direktupphandling

Två kvinnor och en man som jobbar

EU´s direktiv är en grundläggande lag. Utöver det kan varje land och enskilda myndigheter ha egna bestämmelser. I Sverige finns exempelvis möjlighet till direktupphandling. Här nedan hittar du en länk till EU´s aktuella tröskelvärden

Direktupphandling

Vid en direktupphandling finns inga formkrav på hur upphandlingen ska genomföras. Det gör direktupphandling till en enkel process utan krav på annonsering eller anbud i visst format. Den vanligaste situationen då direktupphandling används är om det som ska köpas har ett värde som understiger direktupphandlingsgränsen.

Från och med 1 februari 2022 är direktupphandlingsgränsen 700.000 kronor.

Upphandlande organisationer ska anta riktlinjer för direktupphandling samt dokumentera skälen för inköp som uppgår till minst 100 000 kronor. 

Upphandling av välfärdstjänster

För upphandling av välfärdstjänster vars värde beräknas understiga tröskelvärdet på 7,7 miljoner kronor gäller särskilda regler. Det finns också möjlighet att reservera upphandlingar av vissa välfärdstjänster till vissa organisationer.

Upphandlingar över tröskelvärdena måste annonseras i TED (Tenders Electronic Daily). TED är en databas med information om annonser om upphandling inom framför allt EU och EES.

* Offentlig upphandling i EU-regler och allmän information

Aktuella tröskelvärden: upphandlingsmyndigheten.se/troskelvarden