Upphandlingstyper

En hand med en penna och ett paper

Det är köparen (den upphandlande myndigheten) som väljer vilket upphandlingsförfarande som ska väljas för respektive upphandling. Det finns flera upphandlingstyper att välja på. Köparen måste ta hänsyn till värdet av det som ska köpas in och om det finns ett giltigt ramavtal som myndigheten omfattas av. Värdet avgör vilket förfarande köparen kan använda.

Upphandlingar under tröskelvärdet

Förenklad upphandling
Alla leverantörer har rätt att delta. Ska annonseras i elektronisk databas. Anbuden utvärderas utifrån det ”mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet” baserat på bästa förhållande mellan pris och kvalitet, lägsta pris eller lägsta kostnad.
Upphandlingsmyndigheten om förenklat förfarande

Urvalsupphandling
I urvalsupphandling har alla leverantörer rätt att ansöka om att få lämna anbud. Därefter bjuder köparen in ett urval av dessa att lämna anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.
Upphandlingsmyndigheten om urvalsförfarande

Direktupphandling
En så kallad direktupphandling saknar krav på form. Direktupphandling får endast användas om det som ska köpas in uppgår till högst 28 procent av tröskelvärdet, oavsett vad som upphandlas. Köparen kan handla direkt i butik eller vända sig direkt till en eller flera leverantörer. Direktupphandlingar behöver inte utannonseras men ska dokumenteras om de överstiger 100 000 kronor. Dock förekommer regionala regler som kan vara under 100 000 kr.
Upphandlingsmyndigheten om direktupphandling

Många kommuner och myndigheter har satt interna gränser som kan vara betydligt lägre än vad lagen säger. Från 1 juli 2014 finns krav på att organisationerna har riktlinjer och krav på dokumentation för direktupphandlingar som överstiger 100 000 kronor.

Projekttävling
En tävling som är öppen för alla i syfte att förvärva en ritning eller en projektbeskrivning. En jury utser det vinnande bidraget.
Upphandlingsmyndigheten om projekttävling

Upphandlingar över tröskelvärdet

Öppet förfarande
En metod där alla leverantörer får lämna anbud. Upphandlingen ska utannonseras och förhandlingar med tänkbara leverantörer får inte ske.

Selektivt förfarande
Alla leverantörer kan ansöka om att få delta men endast de som köparen bjuder in får lämna anbud. Inga andra anbud än de leverantörer som har bjudits in får prövas av köparen. Förhandlingar med leverantörer får inte ske.

Förhandlat förfarande
Köparen utannonserar upphandlingen och alla intresserade kan lämna en ansökan. Därefter sker en kvalificering av antalet anbudssökande. De leverantörer som kvalificerar sig bjuds därefter in att lämna anbud eller till förhandling.
Upphandlingsmyndigheten om upphandlingar över tröskelvärdet


Bra länkar

Upphandlingsregler inom EU

Valfrihetswebben
Annonsplats för LOV-tjänster. Den hjälper den som är utförare att hitta uppdrag i alla landsting och kommuner som infört ett valfrihetssystem, samt tjänster som annonseras av Arbetsförmedlingen.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.