Köparmaktindex jämställdhet, Länsstyrelsen Dalarna 2021

Genom att samla in offentlig sektors olika sammanlagda inköp per kalenderår möjliggörs en samkörning med andra databaser. Denna rapport gäller jämställdshetsindex (andel VD män/kvinna) under 2021 i företagens styrelser som Länsstyrelsen Dalarna gör affärer med. Det som kan konstateras är att det är 61,9 % av företagen som har en man som är VD och 18,3 % som har en kvinna som VD (19,8 % är ej identifierad).

Köparmaktindex jämställdhet, Länsstyrelsen Dalarna, Excell

Läs även KöparmaktIndex jämställdhet, kommuner i Dalarna 2021