KöparmaktIndex jämställdhet, kommuner i Dalarna 2021

Genom att samla in offentlig sektors olika sammanlagda inköp per kalenderår möjliggörs en samkörning med andra databaser. Denna rapport gäller jämställdshetsindex (andel VD män/kvinna) under 2021 i företagens styrelser som Dalarnas kommuner gör affärer med. Det som kan konstateras är att det är 74,9 % av företagen som har en man som är VD och 16 % som har en kvinna som VD (8,5 % är ej identifierad).

KöparmaktIndex kommuner i Dalarna 2021, Excell

Läs även Köparmaktindex jämställdhet, Länsstyrelsen Dalarna 2021