KöparmaktIndex jämställdhet i Dalarna

KöpmaktIndex i Dalarnas kommuner och på Länsstyrelsen i Dalarna visar hur jämställdheten påverkar inköpen.

Genom att samla in offentlig sektors olika sammanlagda inköp per kalenderår möjliggörs en samkörning med andra databaser. Denna rapport gäller jämställdshetsindex (andel VD män/kvinna) under 2021 i företagens styrelser som Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna gör affärer med.

Det som kan konstateras är att i Dalarnas kommuner är det 74,9 % av företagen som har en man som är VD och 16 % som har en kvinna som VD (8,5 % är ej identifierad). När det gäller länsstyrelsen är sifforna 61,9 % män och 18,3 % kvinnor (19,8 % ej identifierad).

KöparmaktIndex jämställdhet, kommuner i Dalarna 2021

Köparmaktindex jämställdhet, Länsstyrelsen Dalarna 2021