Förlängning av ramavtal på grund av covid-19-pandemin

Är det möjligt att förlänga ramavtal med hänvisning till covid-19 pandemin? Den frågan blev högaktuell under pandemin och vi bad Colligio att utreda vad som är möjligt.

Colligio drog slutsatsen att det inte är möjligt, men konstaterar samtidigt att samma effekt kan uppnås med andra medel.

Synnerlig brådska

För försörjning av kritiska varor och tjänster bör en myndighet istället använda sig av förhandlat förfarande utan föregående annonsering med hänvisning till synnerlig brådska.

Avropa

För icke-kritiska varor och tjänster kan istället avrop göras innan ett ramavtal löper ut men för leveranser och uppdrag efter att ramavtalet löpt ut.