Affärsvärden: Den offentliga marknaden i Dalarna

En rapport över affärsvärden på den offentliga marknaden i Dalarna som omfattar statliga myndigheter med säte i Dalarna, Region Dalarna och samtliga kommuner i Dalarna. Här kan du jämföra och se statistik och siffror för flera år bakåt!

2021

Dalarnas kommuner, regionen och statliga myndigheter med säte i Dalarna genomförde köp av privata organisationer för drygt 73,3 miljarder kronor under år 2021, vilket är en ökning med närmare 18 miljarder kronor jämfört med år 2020, i huvudsak relaterad till att Trafikverkets ökade sina inköp. Största enskilda köparen är Trafikverket som svarar för ca 77 procent av den totala volymen, eller 99,7 procent av de statliga köpen i länet.

Den offentliga marknaden i Dalarna 2021, pdf

Kartläggning av dalakommunernas och de större kommunala bolagens upphandlingar med mera 2021, pdf

2020

Dalarnas kommuner, regionen och statliga myndigheter med säte i Dalarna genomförde köp för drygt 55 miljarder kronor under år 2020, vilket är en ökning med närmare 15 miljarder kronor jämfört med år 2019, i huvudsak relaterad till att Trafikverkets ökade sina in-köp. Största enskilda köparen är Trafikverket som svarar för ca 81 procent av den totala volymen, eller 99,6 procent av de statliga köpen i länet.

2019

Under det här året genomfördes köp för drygt 40 miljarder kronor, vilket var en ökning med drygt 9 miljarder kronor jämfört med år 2018, i huvudsak relaterad till att Trafikverkets ökade sina inköp. Största enskilda köparen var Trafikverket som svarade för ca 74 procent av den totala volymen, eller 99 procent av de statliga köpen i länet.