Utfasning av plastartiklar

Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen har påbörjat arbetet med att fasa ut engångsartiklar i fossil plast.
Porträtt Hanna Bergman

Att minska den fossila plastanvändningen är en viktig pusselbit i energiomställningen. Inom Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen har man påbörjat arbetet med att fasa ut engångsartiklar i fossil plast.

Nu stödjer Upphandlingsdialog Dalarna detta arbete genom att tillsätta en resurs, Hanna Bergman Hållbart i Dalarna AB, som fram till den sista mars 2022 kommer att arbeta med de övriga 8 kommunerna i Dalarna, med syfte att omsätta Upphandlingscenters goda arbete.

Du kan läsa mer i detta informationsblad som skickats till Dalarnas kommuner, pdf.