Utfasning av plastartiklar

Porträtt Hanna Bergman

Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen har påbörjat arbetet med att fasa ut engångsartiklar i fossil plast.