Upphandling som verktyg för att säkra infrastruktur? Exemplet banksektorn.

En utredning åt Älvdalens kommun, beställd av UDD.
Projektledare: Gunnar Lyckhage    
Ur utredningen: Egna upphandlingar av banktjänster är att rekommendera i de fall man har resurserna att genomföra dem. Använd även här bör-krav/mervärden hellre än ska-krav, för att minska risken för att bli utan anbud.