UDD – bakgrunden, upparbetningen och framtiden

Vårt arbete startade redan i början av 2000-talet. Vi såg ett behov av en organisation för att stärka upphandling i Dalarna och på den vägen är vi.
Glada kollegor runt en vit skrivtavla

Under arbetet med Dalarnas Regionala Serviceprogram i början av 2000-talet önskade många deltagare få en mer aktiv och kompetent offentlig upphandlingsprocess för att bland annat bidra till ett bättre serviceutbud på landsbygden.
Det bildades en speciell arbetsgrupp inom programmet för att stärka den kommunala upphandlingen och om möjligt stimulera fler småföretag att delta i den.

Idag är vi en etablerad organisation som arbetar för framtiden i Dalarna. Upphandling har blivit en strategisk fråga för våra politiker, och lokala leverantörer.

Här kan du läsa om hur vår resa började och hur vi arbetar.