UDD – bakgrunden, upparbetningen och framtiden

Upphandlingsdialog Dalarna är unikt i sitt slag. Det är en gemensam kompetensplattform i Dalarna, för inköpare, upphandlare och leverantörer.

Under arbetet med Dalarnas Regionala Serviceprogram i början av 2000-talet önskade många deltagare få en mer aktiv och kompetent offentlig upphandlingsprocess för att bland annat bidra till ett bättre serviceutbud på landsbygden.
Det bildades en speciell arbetsgrupp inom programmet för att stärka den kommunala upphandlingen och om möjligt stimulera fler småföretag att delta i den.

Upphandlingsdialog Dalarna, UDD, är ett samverkande projekt som består av representanter från både de upphandlande myndigheterna och näringslivsorganisationerna. Vårt säte finns i Dalarna och vårt uppdrag är godkänt och delfinansierat.

Här får du läsa om hur just vår kompetensplattform växte fram och etablerades.

Reviderad version 20210930