Tidig dialog i strategiska livsmedelsupphandlingar

En beskrivning av upphandlingssamverkan mellan Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika och VBU, Smedjebacken och Säter.
Genomförd via UpphandlingsCenter i Ludvika.

Upphandlingar av livsmedel kännetecknas av stora årliga inköpvolymer och en medelhög försörjningsrisk. Därmed är området att klassa som strategiskt enligt den så kallade Kraljic-matrisen1. Detta dokument beskriver UpphandlingsCenters val av strategi för området.

Samtidigt har behovet av bra dialogmodeller uppmärksammats alltmer inom hela den offentliga upphandlingen i Sverige och inte minst i Dalarna, där Scandinavian Heartland och Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) samverkat i arbetet med att utveckla sådana modeller.

Denna rapport var ett led i att ta fram Dalamodellen om tidig dialog.