LOU och strategier för framtiden på sex timmar

En hand med en penna och ett paper

Den 7 oktober: Du får en komprimerad version av innehållet i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Dagen är anpassad för dig som är förtroendevald eller politiskt engagerad och behöver veta mer om offentlig upphandling och dess strategiska möjligheter.

Centrala bestämmelser i LOU tas upp och vilka möjligheter det finns att efterfråga kvalitet, miljöegenskaper och ta social hänsyn i offentlig upphandling. Dagen behandlar också möjligheterna att föra dialog med leverantörer, inte minst mindre lokala leverantörer före och under en upphandling. Medverkar gör bland andra Mathias Sylvan.

Datum: Den 7 oktober, klockan 09.30-16.00.
Plats: Dagen kommer att sändas via webben.
Ingen kostnad.

Anmäl dig senast den 3 oktober via denna länk