LOU och strategier för framtiden på sex timmar

En hand med en penna och ett paper

Den 7 oktober: Du får en komprimerad version av innehållet i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Dagen är anpassad för dig som är förtroendevald eller politiskt engagerad och behöver veta mer om offentlig upphandling och dess strategiska möjligheter. Centrala bestämmelser i LOU tas upp och vilka möjligheter det finns att efterfråga kvalitet, miljöegenskaper och […]