Reserverade upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

I LOU finns två bestämmelser som möjliggör att upphandlingen reserveras.

Den ena finns i 4 kap. 18 § LOU och avser reserverad upphandling för skyddade verkstäder och leverantörers vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration. Den andra finns i 19 kap. 6 a § LOU och avser reserverad upphandling av vissa välfärdstjänster.

I denna rapport, Reservera upphandlingar enligt LOU, som UDD beställt av Mathias Sylvan i oktober 2021, förklaras närmare hur lagens ska/kan tolkas.