Rätt att utesluta för illegal arbetskraft

Arbetsgruppen som medverkade till rapporten

En uteslutning som gjordes i en stor byggupphandling av det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem har nu vunnit laga kraft, då både Kammarrätten i Stockholm och Högsta Förvaltningsdomstolen nekat prövningstillstånd, rapporterar TT.

Anledningen till att Stockholmshem valde att utesluta det ryska företaget Belstroj från upphandlingen, var att det hade framkommit oegentligheter om bolaget tidigare. Bland annat hade företrädare för företaget dömts för att att ha anlitat illegal arbetskraft och blivit åtalade för liknande brottslighet på nytt i år. Vid en arbetsplatskontroll, som Stockholmshem gjorde 2018, uppdagades samma sak då man påträffade illegal arbetskraft vid ett bygge i Rosenlundsparken som Belstroj utförde.

– Det här visar att vårt målmedvetna arbete för att motverka utbredd organiserad kriminalitet gett effekt. Vi ska vara som en fartkamera. Hos oss åker man fast om man är oseriös, säger Morgan Jansson, inköpschef vid Stockholmshem, till TT.

Belstroj överklagade uteslutningen till förvaltningsrätten som slog fast att Stockholmshem hade fog för att utesluta företaget med motiveringen att bolaget gjort sig skyldigt till allvarligt fel i yrkesutövningen. Domen överklagades till såväl kammarrätten som Högsta förvaltningsdomstolen, men båda instanserna avslog överklagandet. Det innebär att förvaltningsrättens dom har vunnit laga kraft.

– Stockholmshem ska inte samarbeta med oseriösa aktörer och från styrelsens sida har vi drivit det här ärendet målmedvetet. Att vi nu fått rätt i domstol är viktigt för hela byggbranschen och speciellt för offentliga byggherrar, det visar att det går att utesluta de leverantörer som inte sköter sig, säger Björn Ljung (L), ordförande i Stockholmshem.

Bakgrunden är att 2017 tog Stockholmshem initiativet för att på ett strukturerat sätt motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser. Modellen som utvecklats för arbetet heter Rättvist byggande.

– Vi måste stoppa fusket. Att jobba hos oss innebär att köra lagligt. Våra hyresgäster ska kunna lita på att våra hus är byggda på rätt värderingar, sade då Morgan Jansson, inköpschef på Stockholmshem och initiativtagare för satsningen på Rättvist byggande.

Modellen för Rättvist byggande:

  • Samtliga entreprenörer som arbetar på våra byggarbetsplatser ska vara kända och kontrollerade av oss.
  • Fysiska arbetsplatskontroller genomförs oannonserat på byggarbetsplatserna. Vi arbetar tillsammans med vår upphandlade partner SRS som följer upp att alla leverantörer i hela kedjan uppfyller kontraktskraven. Exempelvis kontrolleras att samtliga på byggarbetsplatsen har giltigt ID06-kort, ID-handling och arbetstillstånd.
  • Våra byggarbetsplatser skyltas med Rättvist byggande. Vi uppmanar alla att anmäla misstankar om oegentligheter till en oberoende funktion (Fair Play Bygg).
  • Våra medarbetare är utbildade i Rättvist byggande.
  • Vi har ett brett och nära samarbete med de myndigheter som arbetar med tillsyn inom det här området – Ekobrottsmyndigheten, gränspolisen, Skatteverket och Arbetsmiljöverket. Vi samarbetar även med Sveriges Byggindustrier som arbetar för att skydda sina medlemmar från osund konkurrens och Fair Play Bygg som är en oberoende visselblåsarfunktion för anmälningar/tips från privatpersoner och organisationer.

Bakom satsningen står i dag Stockholm stads fastighetsbolag; Familjebostäder, Micasa, SISAB, Stockholmshem och Svenska Bostäder.

Författare Gunnar Lyckhage