Rätt att utesluta för illegal arbetskraft

Arbetsgruppen som medverkade till rapporten

En uteslutning som gjordes i en stor byggupphandling av det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem har nu vunnit laga kraft, då både Kammarrätten i Stockholm och Högsta Förvaltningsdomstolen nekat prövningstillstånd, rapporterar TT. Anledningen till att Stockholmshem valde att utesluta det ryska företaget Belstroj från upphandlingen, var att det hade framkommit oegentligheter om bolaget tidigare. Bland annat hade […]