Nu startar vi UDDs Upphandlingsakut

En dator med UDDs hemsida på samt en person med en mobil

Den pågående pandemin innebär påfrestningar både för Dalarnas medborgare och för vårt regionala näringsliv. Den offentliga upphandlingen kan vara ett viktigt stöd för våra regionala SME-företag. Därför startar Upphandlingsdialog Dalarna en upphandlingsakut.

– Projektet vänder sig främst till företagen i Dalarna, berättar Kerstin Angberg Morgården, Länsstyrelsens projektledare för UDD. Vi kommer nu att erbjuda både kostnadsfri utbildning och fem timmar kostnadsfritt individuellt stöd vid anbud. Vi arrangerar webbseminarier och introducerar en Upphandlingsblogg där vi berättar om möjligheter, erfarenheter och vad som är på gång. Vi kommer också att ytterligare samverka med kommunernas näringslivsutvecklare och med Dalarnas bransch- och intresseorganisationer. 

– Vi erbjuder också en särskild Upphandlingslots för rådgivning till upphandlare/inköpare för att förmedla de särskilda möjligheter som kan användas under pandemin, med syfte att underlätta för leverantörerna. Det kan handla om utökade möjligheter för direktupphandlingar, snabbare betalningar till leverantörer, lägre krav på formalia och på kreditvärdighet under krisen, utbildningsinsatser, att säkra upp leveranser genom att upphandla i närområdet och mycket annat.

– I projektets steg två, då vi kommit förbi den akuta krisen, kommer vi också att se framåt. Pandemin kommer inte att vara den sista krisen i historien. Det handlar om att, framför allt inom vårt närområde, säkra upp en robust försörjning kring viktiga produkter och tjänster inför en eventuell ny kris. Vilka övriga kriser kan komma att dyka upp? Hur undviker vi kostnadsdrivande krav eller krav som utestänger de mindre leverantörerna? Hur kan vi förenkla upphandlingarna? Hur kan vi bidra till att få fart på vårt regionala näringsliv? Vad kommer en liten kommuns beställare/upphandlare att behöva hjälp eller stöttning med när vi ska starta upp igen efter Corona?

Mari Jonsson, kommunalråd i Borlänge är ordförande i UDD’s styrgrupp.
– Jag tycker detta är ett utmärkt initiativ från UDD. Vi vill alltid få med de lokala och regionala företagen i våra upphandlingar och under krisen kan den offentliga upphandlingen verkligen bidra till att ge våra företag fast mark under fötterna.

Karin Ringsby är ordförande i Företagarna Dalarna och sitter med i UDD’s styrgrupp.
– Jag har i många år arbetat för att få fler företag att lämna anbud i upphandlingar. Det är inte alltid enkelt att delta men det kan ha en stor långsiktig betydelse för företagen när det blir dåliga tider. Jag är väldigt glad åt UDD´s initiativ och tror att Upphandlingsakuten kan betyda mycket för näringslivet i Dalarna. 
Pressmeddelande Länsstyrelsen i Dalarnas län